جوجه کشی مرغ در بین مردم بیشترین سهم از جوجه کشی ماکیان را به خود در دنیا اختصاص داده است . هرچند اصول کلی جوجه کشی پرندگان یکی می باشد اما در جوجه کشی هر پرنده رعایت نکاتی خاص موجب افزایش راندمان جوجه کشی و بالا رفتن درصد هچ خواهد شد .

این روزها با ساخت دستگاه جوجه کشی اتوماتیک و مطمئن ، کار جوجه کشی مرغ و سایر پرندگان به یکی از لذت  بخش ترین کارها تبدیل شده است ؛ و جوجه کشی یکی از کارهایی است که با سرمایه گذاری و کار کم می تواند بازدهی خوبی داشته باشد . به شرطی که تخم نطفه دار مناسب و دستگاه مناسب تهیه کنیم.

چهار شرط اساسی و حیاتی جوجه کشی مرغ

فرایند تبدیل تخم به جوجه دارای پیچیدگی بسیار زیادی است . نکته جالب این است که برای تبدیل تخم نطفه دار سالم به جوجه فقط چهار شرط اساسی و ساده باید فراهم شوند که عبارت اند از : دما ، رطوبت ، هوا و چرخش تخم .

 دستگاه جوجه کشی :

دستگاه جوجه کشی ماشینی است که ۴ شرط لازم جوجه کشی را با دقت بالا برای یک دوره جوجه کشی کامل فراهم می نماید و قابلیت تبدیل تخم های بارور را به جوجه ایجاد می کند . انتخاب دستگاه جوجه کشی مناسب برای جوجه کشی مرغ امروزه کمی دشوار شده است . در بازار ایران انواع مختلفی از دستگاه های جوجه کشی است و مبنای ظرفیت دستگاه معمولاً بر اساس گنجایش تعداد تخم مرغ در هر دوره جوجه کشی در نظر گرفته می شود .

سیستم کنترل دستگاه 

سیستم کنترل ها دستگاه های جوجه کشی امروزی را کاملاً اتوماتیک کرده و تمام فرایند کنترل شرایط محیطی به صورت دیجیتالی و به صورت دقیق کنترل می شوند . شاید فقط چیدن تخم در شانه ها و انتقال به سبدها و تخلیه جوجه ها نیاز به کار دستی دارند و بقیه موارد به صورت خودکار انجام می شوند.

در سیستم کنترل مرکزی دستگاه ، دما ، رطوبت ، تهویه و چرخش تخم به صورت خودکار و دقیق کنترل می شود .

تنظیم دمای جوجه کشی باید به صورت خیلی دقیق توسط سنسورهای حساسی که در داخل دستگاه کنترل می شود تنظیم شود . نوع سنسور و محل قرارگیری آن در داخل دستگاه نقش مهمی در تنظیم شرایط داخل دستگاه دارد .

جهت تنظیم دمای دستگاه جوجه کشی خانگی یا صنعتی یک منبع تولید حرارت در داخل دستگاه است که در صورت کاهش دمای دستگاه به کم تر از حد مجاز فعال می شود. امروزه در دستگاه های کوچک از هیترهای برقی و در دستگاه های بزرگ از سیستم انتقال حرارت با آب یا روغن استفاده می شود.

بهترین دمای جوجه کشی مرغ در دوران ستر ۳۷/۷ درجه سانتی گراد و در ایام هچر ۳۷/۲ درجه می باشد. البته باید به این نکته توجه کرد با توجه به این که المنت ها جهت گرم شدن به کمی زمان نیاز دارد و هم چنین در با خاموش شدن المنت همان موقع سرد نمیشود و تا چند دقیقه بعد هم حرارت تولید می کند لذا دمای دستگاه معمولا حول دمای ۳۷٫۷ درجه تغییر می کنند که با کم کردن این تغییرات می توان راندمان جوجه کشی را بالا برد.

سیستم های تولید حرارت معمولا در مسیر عبور هوای تازه قرار دارند تا هوای وارد شده به دستگاه سریعتر با هوای داخل هم دما شود . المنت های دستگاه به مرور رسوب می گیرند و ممکن است تولید گرمای آنها کاهش یابد. بنابراین باید بصورت دوره ای تمیز شوند.

تنظیم رطوبت دستگاه :

در بخش ستر رطوبت دستگاه جوجه کشی مرغ در حدود ۶۰ درصد تنظیم می شود. تأمین رطوبت در بخش ستر بسته به نوع دستگاه با استفاده از مخزن آب یا دستگاه های رطوبت ساز تأمین می شود.

رطوبت کمتر سبب از دست رفتن آب تخم مرغ و درنتیجه تلف شدن جنین و یا ضعیف شدن جوجه تولیدی می شود. رطوبت زیاد هم سبب تشکیل قطرات آب بر روی پوست و ورود آلودگی به داخل تخم مرغ و رشد قارچ می شود.

 

اگر رطوبت نسبی زیاد باشد تعادل بین تشکیل آب متابولیک و تبخیر اب از سطح پوسته به هم خورده و جنین در داخل تخم غرق خواهد شد.

رطوبت ستر معمولا اگر ۵۰ تا ۶۰ باشد ، تخم مرغ ۱۲ درصد از وزن خود را از دست می دهد. روزانه کمتر از ۶۳ درصد.

میتوان تخم ها را در طول جوجه کشی وزن کرد.تبخیر بیشتر سبب تولید جوجه های کوچکتر و سبکتر می شود.

هر چه وزن تخم مرغ بیشتر باشد باید درصد رطوبت نسبی هم کمتر باشد.

در دوران هچر رطوبت دستگاه جوجه کشی مرغ ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده می شود.

در انتخاب محل قرار گیری دستگاه جوجه کشی نیز باید دقت کرد زیر در صورت که دمای محیط بیش از حد سرد یا گرم باشد دستگاه از محدوده دمایی مجاز خارج شده و راندمان کاهش می یابد. مخصوصا از قرارگیری دستگاه ها در محیط گرم بشدت خودداری نمایید زیرا در محیط سرد معمولا المنت های موجود در دستگاه می توانند دمای مورد نیاز دستگاه را تامین نمایند اما در محیط گرم معمولا مشکل ساز می باشند زیرا معمولا دستگاههای جوجه کشی فاقد سیستم خنک کننده می باشند.

برای انجام کار جوجه کشی مرغ و تولید جوجه مرغ حداقل باید اقدامات زیر را انجام داد:

۱-         تولید و یا خرید تخم نطفه دار مرغ

۲-         جمع آوری و نگهداری تخم نطفه دار مرغ

۳-         انتخاب تخم های مناسب جوجه کشی مرغ

۴-         تمیز و ضدعفونی کردن اولیه تخم  مرغ نطفه دار

۵-         ذخیره و نگهداری تخم های نطفه دار پس از ضدعفونی

۶-         آماده سازی بخش ستر و ضدعفونی آن

۷-         چیدن تخم مرغ ها در شانه های دستگاه جوجه کشی

۸-         قرار دادن تخمها در قسمت ستر جوجه کشی

۹-         ضدعفونی کردن تخم ها و دستگاه قبل از روشن کردن دستگاه

۱۰-       کنترل دستگاه در طول جوجه کشی مرغ در ساعات مختلف و نور بینی تخم ها در روز دهم جوجه کشی

۱۱-       انتقال تخم ها از شانه های ستر به سبدهای هچر در سه یا چهار روز پایانی جوجه کشی مرغ

۱۲-       خروج و شمارش جوجه ها از هچر

۱۴-       برسی تخم های جوجه نشده و مشکل یابی جوجه کشی

۱۵-       دفع ضایعات جوجه کشی

۱۶-       تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه جوجه کشی

تخم  مرغ هایی که نباید در دستگاه جوجه کشی قرار گیرند:

۱- تخم  مرغ شکسته

۲- تخم  مرغ بدون پوسته

۳- تخم  مرغ گرد

۴- تخم  مرغ های بیضی شکل که قسمت پهن قابل تشخیص نباشد.

۵- تخم  مرغ دوزرده

۶- تخم  مرغ کودی

۷- تخم  مرغ آلوده به خون

۸- تخم  مرغ های خیلی ریز یا خیلی درشت

۹- تخم مرغ های تاریخ گذشته

 

در جدول زیر دما و رطوبت مورد نیاز برای سایر پرندگان درج گردیده است.

رطوبت در ایام هچر دما در ایام هچر رطوبت در ایام ستر دما در ایام ستر روز انتقال به هچر دوره جوجه کشی نام پرنده
۷۰ ۳۷٫۲ ۶۰ ۳۷٫۷ ۱۸ ۲۱ مرغ
۷۰ ۳۷٫۲ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۴ ۲۶ الی ۲۸ مرغ شاخدار
۷۰ ۳۷٫۵ ۶۰ ۳۷ تا ۳۸ ۲۳ ۲۸ بوقلمون
۷۵ الی ۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۷٫۷ ۱۴ ۱۷ بلدرچین
۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۶٫۶ ۲۱ الی ۲۳ ۲۴ الی ۲۶ قرقاول
۷۵ ۳۷ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۱ ۲۴ کبک
۸۰ ۳۷٫۵ ۷۰ ۳۷ الی ۳۸ ۲۵ ۲۸ اردک
۸۵ ۳۷٫۵ ۷۵ ۳۷ الی ۳۸ ۳۱ ۳۴ الی ۳۵ غاز
۲۵ الی ۳۰ ۳۶٫۶ ۲۰ الی ۲۵ ۳۶٫۳ ۳۹ ۴۲ شترمرغ

 

 

مشاهده دستگاه های مرتبط با جوجه کشی در فروشگاه

2 دیدگاه در شرایط جوجه کشی مصنوعی مرغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *